Behartigt de belangen voor het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.