Een praktijkschool is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om een vmbo-diploma te halen. Een kleine groep leerlingen kan na de praktijkschool wel doorstromen naar niveau 1 van het mboPraktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd.