Bij psycho-educatie gaat het om een uitleg over een psychische stoornis aan betrokkenen, zoals ouders en andere naasten van iemand met een psychische stoornis.