Regionaal Expertise Centrum, opgeheven met de invoering van de Wet passend onderwijs. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nu onderdeel van de samenwerkingsverbanden.