Bundelde de expertise van scholen voor speciaal onderwijs in een regio. De centra zijn opgeheven met de invoering van de Wet passend onderwijs. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nu onderdeel van de samenwerkingsverbanden.