Sociale Werkvoorziening/Werkplaats. Ging per 1-1-2015 deels op in de Participatiewet.