Document (kaart) die leerlingen met dyslexie in het VO krijgen en waarin de gemaakte afspraken over compenserende maatregelen en hulpmiddelen staan. De afspraken dienen door alle docenten gehanteerd te worden. Zie ook compenserende maatregelen.