De mate waarin kinderen woorden in klankgroepen kunnen verdelen (kin-der-wa-gen) , of ze eindrijm (pan rijmt op Jan) en/of woorden kunnen herkennen en toepassen (Kees en Kim beginnen allebei met een ‘k’) en of ze woorden in fonemen (losse klanken) kunnen verdelen (p-e-n).