TLV

ToeLaatbaarheidsVerklaring. Hiermee is een leerling toelaatbaar op een bijzondere vorm van onderwijs.