Een kind leest samen met een ander (ouder, leerkracht, medeleerling) volgens een vastgestelde methode.