Verbale vaardigheden

Het redeneren in woorden of woordsymbolen.