School met antroposofische grondslag. Vrijwel geen wisseling van leerkrachten. Er wordt gewerkt vanuit één visie.