Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg bij een handicap of een psychische aandoening.