« Back to Glossary Index

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er voor diegenen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Ondersteuning thuis via de Wmo moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

« Back to Glossary Index