« Back to Glossary Index

Bij NLD vermoedt men dat de beschermende laag (witte stof) van de zenuwvezels is beschadigd of onvoldoende ontwikkeld, waardoor prikkels minder goed doorkomen. Zenuwvezels zijn uitlopers van zenuwcellen die prikkels in de hersenen doorgeven. Omdat de rechterhersenhelft meer witte stof bevat dan de linkerhersenhelft, levert een tekort aan witte stof meer problemen op in de rechterhersenhelft.

« Back to Glossary Index