Weer Samen Naar School Plus. In 2002 ingesteld om WSNS een extra impuls te geven. In de stuurgroep van WSNS+ zaten alle schoolleiders, besturen en onderwijsvakorganisaties.