Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

« Back to Glossary Index

Weer Samen Naar School. Beleid van OCW met als doel zoveel mogelijk kinderen op de basisschool passende zorg en passend onderwijs te bieden.

Bij de invoering van passend onderwijs verdwenen de samenwerkingsverbanden WSNS en zijn er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

« Back to Glossary Index

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?