« Back to Glossary Index

Weer Samen Naar School. Beleid van OCW met als doel zoveel mogelijk kinderen op de basisschool passende zorg en passend onderwijs te bieden.

Bij de invoering van passend onderwijs verdwenen de samenwerkingsverbanden WSNS en zijn er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

« Back to Glossary Index