Wet Sociale Werkvoorziening. Op 1-1-2015 deels opgegaan in de Participatiewet.