« Back to Glossary Index

Zorgstructuren In en Om de School. Een dekkend netwerk van (keten)partners in de zorg, zoals schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de politie. Doel hiervan is het realiseren van een optimale kwaliteit van zorg.

« Back to Glossary Index