Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

« Back to Glossary Index

Zorgstructuren In en Om de School. Een dekkend netwerk van (keten)partners in de zorg, zoals schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de politie. Doel hiervan is het realiseren van een optimale kwaliteit van zorg.

« Back to Glossary Index

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?