Boerderijen voor dagbesteding, voor bijvoorbeeld jongeren met autisme of moeilijk opvoedbare jongeren.