Budget dat elk samenwerkingsverband heeft voor de opvang van leerlingen met speciale zorgbehoeften.