Hulp bij beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming is naast de theoretische onderdelen een integraal onderdeel van de beroepsopleiding. Voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte is het soms lastig een BPV-plek te vinden of de beroepspraktijkvorming succesvol af te ronden. Voldoende aanbod van BPV- en stageplaatsen die geschikt zijn voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte is hierbij essentieel.

In gesprek met stage biedende bedrijven

Voor een goed verloop van de beroepspraktijkvorming is het belangrijk dat de instellingen met de stagebiedende bedrijven in gesprek gaan. Onder meer over de begeleiding die de student nodig heeft op zijn stage- of BPV-plaats en hoe het stagebedrijf die ondersteuning het beste kan bieden. Regelmatig contact met alle betrokkenen over de voortgang draagt bij aan een succesvolle praktijkopleiding. Goede afspraken voorkomen dat studenten met een extra ondersteuningsbehoefte voortijdig de opleiding verlaten.