Scroll Top

In Kaart: Wat vinden ouders en jongeren die op dit moment geen onderwijs volgen zelf?

In deze nieuwe column praat projectleider Franca Leeuwis je bij over de ontwikkelingen en tussentijdse resultaten van In Kaart. In Kaart is het register voor mensen met neurodivergentie en/of beperkingen, zoals (een vermoeden van) ADHD, dyslexie of TOS. Ouders kunnen ook meedoen als hun kind geen diagnose heeft, maar er wel zorgen over de ontwikkeling zijn.

Balans heeft 2024 uitgeroepen tot het ‘jaar van de thuiszitters’. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Onder andere door extra bijeenkomsten en artikelen. In een recent artikel over thuiszitten in het Balans Magazine hebben we twee polls uitgezet. De reden voor de polls was om na te gaan welke onderwerpen ouders van kinderen die op dit moment geen onderwijs volgen en kinderen/jongeren zelf belangrijk vinden. Zo kan In Kaart beslissingen maken die aansluiten bij wat ouders en kinderen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld voor toekomstig onderzoek, persoonlijke terugkoppelingen en het opnemen van nieuwe vragen in de vragenlijsten. Balans kan de antwoorden op de poll gebruiken als input voor belangenbehartiging. In deze column wil ik stilstaan bij de reacties op de polls.

171 Ouders van kinderen die momenteel geen onderwijs volgen hebben gereageerd. 13 kinderen/jongeren die thuiszitten hebben zelf gereageerd.

We hebben ouders en kinderen/jongeren gevraagd wat de 3 meest belangrijke onderwerpen zijn bij het (gedeeltelijk) thuiszitten. Ouders en kinderen/jongeren gaven aan onderstaande onderwerpen het meest belangrijk te vinden.

1️. Oplossingen die werken voor kinderen die (gedeeltelijk) thuiszitten.
2️. Dagbesteding van kinderen die (gedeeltelijk) thuiszitten (bv. alternatieven voor onderwijs, hobby’s).
3️. Gevolgen van het (gedeeltelijk) thuiszitten voor het kind zelf.

Voor ouders stond verder op de 4e plek: ‘Samenwerking met het onderwijs’. En voor kinderen/jongeren: ‘Vooroordelen van andere mensen over het niet volgen van onderwijs’. Belangrijk aanvullend punt is dat veel ouders nog aangaven dat 3 punten benoemen te weinig is. “Ik vind veel meer onderwerpen belangrijk rondom het thuiszitten van mij kinderen. Drie is te weinig!”

In Kaart gaat informatie verzamelen bij deelnemers van In Kaart over deze onderwerpen. Als een deelnemer aangeeft dat hij/zij zelf of zijn/haar kind (gedeeltelijk) geen onderwijs volgt, krijgen ze vervolgvragen over boven genoemde onderwerpen. Zo kunnen we onderzoek doen en belangenbehartiging ondersteunen die uitgaat van de dagelijks ervaringen van de mensen die er mee te maken hebben!

In de poll was ook ruimte voor aanvullende opmerkingen. Meestal maakt een handjevol mensen daar gebruik van. Maar nu hebben 72 ouders de moeite genomen om hun mening en ervaringen te delen. We gaan hier uitgebreid naar kijken en meenemen in verdere beslissingen over onderzoek. Ontzettend bedankt aan iedereen die de moeite heeft genomen om zijn ervaringen te delen en in te zetten voor meer kennis en begrip over kinderen die (gedeeltelijk) thuiszitten. Ik wil deze column afsluiten met een aantal quotes uit de poll, die goed laten zien wat ouders ervaren.

“De situatie waar je als gezin in komt is niet te omschrijven. Het is een jaren lang gevecht wat enorme gevolgen heeft voor iedereen binnen het gezin, waarin ons als ouders duidelijk is dat er op alle vlakken weinig tot niets in geregeld. Je staat er alleen voor en bent machteloos.”

“Kinderen bij onderwijs betrekken… bij deze kinderen moet het kind leidend zijn. Dus niet het kind in de mal van het onderwijs proberen te duwen. Onderwijs afstemmen op de mogelijkheden van het kind.”

“Niet elke ouder wil zijn kind weer terugsturen of naar een dagbesteding. Wij zijn blij met het uitvallen en vinden het persoonlijke lesgeven zelf enorme vooruitgang in het zichtbare geluk van ons kind. Zolang onderwijsland je net rust laat, al die mdo’s en mensen in je nek maken een gezin enorm gestrest.”

“Het wordt een probleem gemaakt van de kinderen die thuis zitten, terwijl het werkelijke probleem in het onderwijs zit.”

Ervaringen delen via In Kaart

Wil jij als ouder ook bijdragen aan meer kennis en begrip? Wil je jouw tips delen met andere ouders? Doe mee aan In Kaart! Dan krijg je ook nog eens 50% korting op een Balans lidmaatschap.

Als ouder kies je bij In Kaart welke vragenlijsten je wilt invullen. Je mag ook beide lijsten invullen, graag zelfs!

-Over je kind via: In Kaart: aanmelden ouders van kinderen (15-).

-Over jezelf omdat je een (vermoeden van een) diagnose hebt via: In Kaart: aanmelden 16 jaar en ouder.

Volgende keren meer over In Kaart, intussen al vragen of wil je meedenken? Mail me gerust via [email protected]

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.