Informatiemateriaal

Op deze informatiepagina zijn verschillende documenten te vinden. Deze documenten kunt u downloaden.

Brochures

Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen als dyslexie, ADHD,  hoogbegaafdheid, Dyscalculie, DCD, ODD en CD, NLD en autisme. Wij zijn een platform voor informatie, kennis, nieuws en belangenbehartiging. Ook zorgen we voor kennisuitwisseling tussen ouders, onderwijs- en zorgprofessionals en wetenschappers. Perspectief voor ieder kind, dat is waar wij voor staan.

In de brochure BM informeert & inspireert kunt u lezen wat Balans allemaal onderneemt om het bovenstaande te realiseren.

A5 BALANS PublieksboekjeBrochure BM informeert & inspireert

Brochure Onderwijs en zorg

De brochure Onderwijs en zorg (een gezamenlijke uitgave van Balans en Stichting Mama Vita) bevat informatie en links/URL’s naar websites waar u uitgebreidere informatie kunt vinden op het gebied van onderwijs en zorg.

Folders

Balans Folder ADHD-200Balans Folder ADHD

De folder ADHD geeft uitleg over concentratiestoornissen bij kinderen.

Balans Folder ASS-200Balans Folder ASS

De folder Autisme Spectrum Stoornis geeft korte uitleg over autisme bij kinderen.

Balans Folder DCD-200Balans Folder DCD

De folder over DCD geeft korte informatie over motorische onhandigheid (DCD) bij kinderen.

Balans Folder Dyscalculie-200Balans Folder Dyscalculie

De folder dyscalculie geeft korte uitleg over hardnekkige rekenproblemen bij kinderen.

Balans Folder Dyslexie-200Balans Folder Dyslexie

De folder dyslexie geeft korte uitleg over ernstige lees- en spellingsproblemen bij kinderen.

Balans Folder Executieve Functies-200Balans Folder Executieve Functies

De folder Executieve functies geeft korte uitleg over problemen met executieve functies bij kinderen.

Balans Folder ODD-200Balans Folder ODD

De folder ODD en CD geeft korte uitleg over agressieve gedragsstoornissen bij kinderen.

Balans Folder Ouderpower

De folder Ouderpower geeft uitgebreide informatie over de cursus BalansOuderpower.

Leidraden dyslexie voor ouders

Deze leidraden voor ouders zijn ontwikkeld door Oudervereniging Balans, in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. U vindt hier PDF-bestanden van de leidraden zoals ze ook zijn verschenen in gedrukte vorm. Daarnaast van beide leidraden ook een printvriendelijke versie.

Leidraad voor ouders, basisonderwijs

Leidraad voor ouders, basisonderwijs (printversie)

Leidraad voor ouders, voortgezet onderwijs

Leidraad voor ouders, voortgezet onderwijs (printversie)

Folder ‘Mijn kind met leesproblemen of dyslexie op de basisschool’

Deze folder is een korte samenvatting van de Leidraad leesproblemen of dyslexie op de basisschool. De volledige leidraad is hierboven te downloaden.

Folder ‘Mijn kind met leesproblemen of dyslexie op de middelbare school’

Deze folder is een korte samenvatting van de Leidraad leesproblemen of dyslexie op de middelbare school. De volledige leidraad is hierboven te downloaden.

Leerrecht

Het boek ‘Leerrecht’ waarin de columns zijn geactualiseerd en voorzien van relevante wetsartikelen is te bestellen via Bestel nu! ‘Leerrecht?’ van Katinka Slump.

Spreekbeurtboekjes

Voor kinderen heeft Balans spreekbeurtboekjes uitgebracht over dyslexie en dyscalculie, ADHD & ADD, DCD en autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.

Cover Balans Babbels Dyslexie_200
Spreekbeurtboekje dyslexie en dyscalculie

Cover Balans Babbels ADHD_200
Spreekbeurtboekje ADHD

Cover Balans Babbels DCD_200
Spreekbeurtboekje DCD

Cover Balans Babbels ASS_200
Spreekbeurtboekje ASS