Scroll Top

Input Balans debat veiligheid op scholen: nog steeds geen onafhankelijk meldpunt! 

Op 15 mei, precies een jaar na de lancering van de website ‘Jouwveiligeschool’, spreekt de onderwijscommissie van de Tweede Kamer over Veiligheid op scholen. Een belangrijk onderwerp. Uit de recent door de onderwijsinspectie in de ‘Staat van het Onderwijs’ en in de brief van de vertrouwensinspecteur genoemde cijfers blijkt op alle gebieden een toename van sociale onveiligheid op school. Ook Balans en Ouders & Onderwijs zien deze toename terug in de vorm van vragen die binnenkomen bij onze advieslijnen.

Balans schreef met steun van Ouders & Onderwijs een brief met input voor dit debat. Want het in het coalitieakkoord aangekondigde onafhankelijke meldpunt sociale veiligheid en gelijke behandeling, wat belegd zou moeten worden bij de vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie, is nog niet gerealiseerd en nog steeds nodig. Het in het coalitieakkoord genoemde meldpunt zou individuele klachten van leerlingen, ouders en leraren moeten behandelen.

Wegwijzerwebsite en expertisenetwerk

Naast de wegwijzerwebsite ‘jouwveiligeschool’ werd er vorig jaar wel een expertisenetwerk samengesteld om leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met sociale onveiligheid op school. Met een hulpvraag rondom sociale onveiligheid op school wordt er vanuit de deelnemende organisaties aan het expertisenetwerk ondersteunt met informatie, adviezen en soms buddysteun. Toch is een meldpunt nodig voor vastgelopen situaties.

Lees hier de brief

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.