Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs kijkt elk jaar of een school voldoende kwaliteit levert en hoeveel toezicht een school nodig heeft. Op de toezichtkaart van de Inspectie van het Onderwijs staat welke vorm van toezicht een school krijgt. De Inspectie bezoekt elke school minimaal 1 keer in de 4 jaar en maakt een rapport. Dit rapport vindt u ook op de toezichtkaart.