Interventieteam onderwijs-zorg

Dit interventieteam kan als ultimum remedium worden betrokken om te komen tot een oplossing voor kinderen en jongeren met een zeer complexe onderwijszorgproblematiek die langdurig thuis zitten. Ook heeft dit team als opdracht om van de ervaringen van ouders, onderwijs en zorg te leren en zo leereffecten voor de thuiszittersaanpak op te halen en te benutten om de effectiviteit van deze aanpak te vergroten.

In september 2016 is er een brochure verschenen: Leren van complexe thuiszittersproblematiek. Deze brochure gaat speciaal over het interventieteam onderwijs-zorg. Het interventieteam is bereikbaar voor burgers en professionals en organisaties via het e-mailadres interventieteamonderwijs-zorg@minvws.nl