IQ en schoolprestaties

Een intelligentieprofiel geeft inzicht in zowel sterke als zwakke neurocognitieve vaardigheden. Zo kan een intelligentietest een leerachterstand of probleemgedrag verklaren.

Ook kan een intelligentietest voorspellen hoe het zal gaan in het onderwijs, bijvoorbeeld welk niveau het meest geschikt is. Er worden dan groepsgewijze intelligentietesten afgenomen. De vraag is of zo’n soort test wel echt een intelligentietest is. Er is namelijk geen persoonlijk en rechtstreeks contact tussen onderzoeker en kind.

Daarnaast is er lang niet altijd een direct verband tussen IQ en schoolprestaties. Veel andere aspecten spelen mee, zoals: aandacht, motivatie en zelfbeeld.