Jaarverslagen en jaarrekeningen

Balans maakt elk jaar een verslag van de belangrijkste activiteiten, resultaten en gebeurtenissen van het betreffende jaar. Met daarnaast een financiële verantwoording en een overzicht van bestuursleden en medewerkers van Balans.

2018

Balans Jaarverslag en Geconsolideerde Jaarrekening 2018

2017

Jaarverslag Balans definitieve versie

Balans Jaarrekening 2017 definitieve versie

2016

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Concept Notulen ALV Balans 2017 inclusief goedkeuring jaarrekening en decharge 2016

2015

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

2014

Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2014

2013

Jaarverslag 2013

Jaarrekening 2013

2012

Jaarverslag 2012

Jaarrekening 2012