Autisme behandelen

Er bestaat geen behandeling om een autismespectrumstoornis (ASS) te genezen. Er zijn wel manieren om negatieve gevolgen te verminderen. Als uw kind de diagnose autisme krijgt, zal de GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist of (kinder- en jeugd)psychiater met u bespreken welke ondersteuning en begeleiding voor uw kind geschikt is.

Zorg op maat

Die ondersteuning moet passen bij de persoonlijke situatie en bij de zwakke en sterke kanten van uw kind en uw gezin. Ieder kind met autisme is tenslotte anders en verdient zorg op maat. Te denken valt aan begeleiding op school, gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, oudergesprekken en opvoedondersteuning. Er bestaat geen medicijn voor autisme, maar in sommige gevallen kan medicatie nodig zijn om bijkomende problemen zoals angst, depressie, concentratieproblemen of agressie te verminderen.

Lees verder Autisme in het gezin

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.