Autisme vaststellen

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een onzichtbare handicap, maar dat betekent niet dat je niets aan een kind merkt. Meestal voelen ouders al op jonge leeftijd aan dat hun kind anders is. Dat verschil in ontwikkeling wordt vaak nog duidelijker als een kind naar school gaat. Kinderen met autisme hebben moeite met veranderingen, vinden het lastig om contact te maken en snappen niet goed wat anderen van hen verwachten. Autisme kan alleen worden aangetoond aan de hand van uiterlijke gedragskenmerken.

Huisarts

Wanneer u zich zorgen maakt over het gedrag en de ontwikkeling van uw kind, kunt u het beste naar uw huisarts gaan. De huisarts kent de regelingen voor onderzoek en hulp in uw gemeente en kan u doorverwijzen.

Gesprekken

Alleen een GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, een orthopedagoog-generalist of (kinder- en jeugd) psychiater kan autisme vaststellen. Dat gebeurt op basis van uitgebreide tests en gesprekken met ouders en met het kind zelf. Ouders of verzorgers kunnen de problemen die zij ervaren meestal goed verwoorden. Ze kennen de ontwikkelingsgeschiedenis van hun kind namelijk goed. Tijdens dit gesprek komt ook de gezinscontext aan de orde. Het is namelijk belangrijk om een compleet beeld te krijgen.

Kindonderzoek

In het kindonderzoek let de deskundige onder andere op contact maken, taalgebruik, fantasie en motoriek. In één-op-ééncontact met een onderzoeker zijn problemen soms minder zichtbaar dan thuis. Dit komt doordat de problemen het meest zichtbaar worden wanneer kinderen zich op hun gemak voelen. Hier houdt de behandelaar dan ook rekening mee.

Lees verder Autisme behandelen

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.