Dyslexie op school

Voorzieningen

In basis- en voortgezet onderwijs zijn voor kinderen met een dyslexieverklaring verschillende voorzieningen mogelijk, zoals gesproken schoolboeken, extra tijd bij toetsen, ICT-hulpmiddelen en mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen. Bij het examen heeft een leerling met een dyslexieverklaring recht op gesproken examens en dertig minuten meer tijd. Over alle andere voorzieningen beslist de directeur van de school.

ICT-hulpmiddelen zijn belangrijk bij de hulp aan kinderen met dyslexie. Ze ondersteunen zowel het lezen als het spellen, maar ook het leren in het algemeen. Vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs kan het kind teksten ‘luisteren/lezen’ met luisterboeken, voorleesapparatuur of een voorleesfunctie op de computer. Het is goed als kinderen hiermee leren werken voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan, waar ze ingewikkelder en langere teksten moeten kunnen lezen.

Sommige kinderen kunnen hun dyslexie jarenlang onbewust ‘verbergen’. Door hun intelligentie hebben ze manieren gevonden om hun leesproblemen te compenseren, bijvoorbeeld doordat ze een heel goed geheugen hebben en daardoor alle gesproken uitleg goed onthouden.

In het voortgezet onderwijs wordt de dyslexie dan alsnog ontdekt wanneer de leerling opeens veel nieuwe woorden tegelijk moet leren, grote hoeveelheden tekst snel moet kunnen lezen, moet presteren onder tijdsdruk en te maken krijgt met vreemde talen als Engels, Frans en Duits.

Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het onderwijs zijn in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld om de signalering van leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs, voortgezet onderwijsmbo en het hoger onderwijs te systematiseren.

De protocollen zijn een handreiking voor leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en andere leesspecialisten in het onderwijs, en geven hen concrete handvatten voor beleid op het gebied van signalering en diagnose, begeleiding en behandeling, compenserende faciliteiten tot de inzet van computerhulpmiddelen.

Doel van de protocollen is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen. De protocollen leggen duidelijk uit wat de oorzaken en gevolgen zijn van dyslexie. Het geeft een goed beeld van waar een kind met dyslexie tegenaan loopt en hoe een school daarop in kan spelen.

Ieder protocol begint met een uiteenzetting over de achtergrond van lezen, leesproblemen en dyslexie. Deze informatie dient als onderbouwing voor de richtlijnen die in het protocol beschreven staan. Het gaat om achtergrondinformatie die voor elke leerkracht relevante kennis en inzichten biedt. Elk protocol sluit af met een korte beschrijving van de mogelijkheden voor invoering van de protocollen op school.

Lees verder Kwaliteit en richtlijnen Dyslexie

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.