Hoogbegaafdheid in het gezin

Opvoeden van hoogbegaafde kinderen

De opvoeding van hoogbegaafde kinderen vereist een andere aanpak van ouders. De standaardadviezen over opvoeden gaan vaak niet op voor deze kinderen. De druk van andere ouders (zonder hoogbegaafde kinderen) kan groot zijn, laat u zich daar niet door leiden. Als ouder van een hoogbegaafd kind zult u meer tijd en energie moeten steken in het leren begrijpen van uw kind. Het is belangrijk dat u weet welke behoeften uw kind heeft en hoe u uw kind moet begrenzen of stimuleren.

Het is verder goed om in de gaten te houden of uw kind de vaardigheden leert die het nodig heeft om verder te komen en zijn of haar intelligentie te kunnen gebruiken in de samenleving. Het is aan te raden om regelmatig met uw partner af te stemmen om op één lijn te komen en tijdig een time-out te nemen als de stress te hoog oploopt. Neem de tijd om buiten het gehoor van de kinderen samen de opvoeding te bespreken en dan te komen tot een eenduidige aanpak. Daarbij is het van belang om consequent te zijn, zodat het kind zich veilig kan en blijft voelen.

Hoogbegaafdheid en vriendjes

Contact met andere hoogbegaafde kinderen is van levensbelang. Maar simpelweg zorgen voor contact, leidt niet vanzelf tot vriendschap. De kans op vriendschap is het grootst bij kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en intellectueel niveau. Een gedeelde interesse kan de kans op vriendschap vergroten. Een vriendschap met een stevige basis kan zelfs een leven lang duren. Het is voor hoogbegaafde kinderen heel opwindend om iemand te vinden die net als zijzelf van onderwerp naar onderwerp kunnen springen. Het enthousiasme in dergelijke vriendschappen kan hoog zijn (soms tot vervelens toe voor de ouders).

Problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes

De omgang met leeftijdsgenootjes is vaak vanaf jonge leeftijd al lastig. Veelal sluiten hoogbegaafde kinderen door hun ontwikkelingsvoorsprong, andere interesses en typische manier van denken niet aan bij andere kinderen van groep 1. De verschillen nemen in de loop der jaren alleen maar toe. Het hoeft gelukkig niet altijd een probleem te worden. Een hoogbegaafd kind kan zich storen aan de besluiteloosheid of traagheid van anderen, maar kan zich ook ontwikkelen tot een goede leider.

Handvatten voor thuis

  • Zorg goed voor uzelf als ouder. Laad tijdig uw batterij op. Zorg voor balans in uw leven en voldoende rust
  • Accepteer en waardeer het specifieke karakter van ieder kind
  • Verdeel de taken met uw partner. Zorg voor een tijdige time-out als alles even te veel wordt en bespreek regelmatig samen welke lijn u wilt uitzetten
  • Kijk waar uw kind interesses heeft: muziek, techniek, bewegen? En probeer voldoende aan te bieden zodat hij of zij zich uitgedaagd voelt
  • Help uw kind zichzelf te waarderen en goede relaties met anderen op te bouwen. Leer uw kind zichzelf te motiveren en zelfdiscipline te ontwikkelen
  • Zeg niet de hele tijd tegen uw kind dat hij of zij erg slim is
  • Help kinderen eigen passies te ontdekken en te ontwikkelen

Lees verder Hoogbegaafdheid op school

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.