Hoogbegaafdheid vaststellen

Momenteel worden verschillende testen gebruikt: de WISC-III-NL, RAKIT-2, WPPSI-III-NL, WAIS III en SON_R worden gebruikt voor individueel diagnostisch onderzoek voor kinderen van 4-17 jaar. De testen geven een uitgebreid beeld van de capaciteiten van het kind. De SON is een goede test als het kind de Nederlandse taal niet goed beheerst.

Verbale capaciteiten zijn goede voorspellers van hoe het kind uiteindelijk op school zal gaan functioneren. Daarvoor is de SON niet geschikt. Sommige kinderen laten zich lastig testen, bijvoorbeeld kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Daar is meer begeleiding en een goede interpretatie van gegevens heel belangrijk tijdens de testperiode. Als er mogelijk sprake is van ASS of een andere ontwikkelings- of leerstoornis is het raadzaam om naar een daarin gespecialiseerde onderzoeker te gaan.

Lees verder Hoogbegaafdheid behandelen

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.