Kwaliteit en richtlijnen

Richtlijnen kunnen de kwaliteit van de zorg verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) was betrokken bij diverse richtlijnen. Oudervereniging Balans werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Jeugdgezondheidszorg richtlijn autisme (2015)

De JGZ-richtlijn autisme omvat de consultatiebureaus en GGD’s en kan bij de vroegtijdige herkenning van autismespectrumstoornissen (ASS) een belangrijke rol spelen. De diagnostiek van autisme bij jonge kinderen vereist van de JGZ-professional specifieke deskundigheid op het gebied van de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en handvatten om deze te beoordelen.

Richtlijn diagnostiek en behandeling ASS bij kinderen en jeugdigen (2009)

Deze richtlijn is een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor kinderen en jeugdigen met een (vermoedelijke) autismespectrumstoornis, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming.

Zorgstandaard ASS

In juni 2015 is de ontwikkeling van de Zorgstandaard ASS van start gegaan. Deze richtlijn is eind november 2017 verschenen.

De aanleiding voor deze zorgstandaard ligt in het huidige aanbod van zorg voor autismespectrumstoornissen. Cliëntenorganisaties en professionals signaleren een aantal problemen, waaronder:

  • Ontbreken van overzicht van diagnose en behandelmogelijkheden
  • Onduidelijkheid over zorg en ondersteuning bij autisme
  • Diagnosticeren van autisme in een (te) laat stadium
  • Onvoldoende continuïteit van zorg bij jeugdigen
  • Ontbreken van afspraken over het multidisciplinaire zorgproces
  • Onderdiagnostiek bij volwassenen met autisme

Het doel van de zorgstandaard ASS is om:

  • Voor cliënten, naasten en hulpverleners de zorg voor mensen met autisme inzichtelijk te maken
  • Een breed gedragen kwaliteitskader te bieden voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van autisme

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.