Kwaliteit en richtlijnen

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyslexieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor:

  • Een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek hebben
  • Gespecialiseerd zijn op het gebied van leerstoornissen en de onderwijsbelemmeringen, die daarmee samen kunnen gaan
  • Een bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek hebben, minimaal op het niveau van de BIG-registratie.

BIG betekent Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Kijk voor meer informatie op Bigregister.nl

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is per 1 januari 2017 de voortzetting van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.

Het NKD is nu het enige Nederlandse kwaliteitsinstituut voor dyslexiezorg en stelt hoge eisen aan aangesloten dyslexiepraktijken. Het NKD onderzoekt de werkwijze van de praktijken en de praktijken zijn verplicht geanonimiseerde gegevens in een databank in te brengen. Hun kwaliteit wordt geborgd en continu gemonitord. Het tegengaan van malafide praktijken slaagt alleen als gemeenten een NKD-aansluiting verplicht stellen. Het NKD benadert hierover alle gemeenten in Nederland.

Het NKD werkt nauw samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en Stichting Dyslexie Nederland (SDN).

Masterplan Dyslexie

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelde de KPC Groep en het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld het Masterplan Dyslexie.

Het Masterplan Dyslexie werkt aan de invoering van de protocollen (Leesproblemen en) Dyslexie in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit doen zij door middel van voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van aanvullende materialen.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.