Kwaliteit en richtlijnen

Er zijn verschillende richtlijnen verschenen over ernstige gedragsproblemen. Het doel van zo’n richtlijn is om handvatten te bieden aan ouders en professionals in de omgang, behandeling en diagnostiek van kinderen met een ernstig gedragsprobleem als ODD of CD. Als de richtlijn wordt gevolgd, betekent dat helaas niet dat alle problemen, thuis of op school, zullen verdwijnen. Maar de gedragsproblemen zullen, zowel voor de ouders als voor het kind zelf, wel verminderen en worden beter hanteerbaar.

Richtlijn ernstige gedragsproblemen (2014)

De richtlijn ernstige gedragsproblemen is de eerste richtlijn die door de beroepsverenigingen voor de jeugdzorg is geautoriseerd. Deze richtlijn is bedoeld als norm voor goed hulpverlenerschap en is gericht op hulpverleners. Er staat onder meer in welke interventie het meest effectief is voor een bepaalde leeftijdsgroep of behandelomgeving, en welke specifieke opvoedtechnieken bijdragen aan vermindering van gedragsproblemen. Ook is informatie voor ouders te downloaden. Balans heeft meegewerkt aan de richtlijn en een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de informatie voor ouders.

Richtlijn Oppositionele stoornis en gedragsstoornis (2013)

Er is ook een richtlijn ‘Oppositionele stoornis en gedragsstoornis’ voor afspraken over de zorg (deze is opgenomen in het Register van kwaliteit van zorg). Van deze richtlijn is ook een samenvatting gemaakt. Deze richtlijn geeft een leidraad voor de dagelijkse praktijk van (kinder- en jeugd)psychiaters die betrokken zijn bij diagnostiek en behan­deling van kinderen en jongeren met ODD of CD.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) of het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie met informatie voor ouders, voor professionals en voor leerkrachten. U kunt ook de Richtlijnen Jeugdhulp inzien en de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Op Kiesbeter vindt u ook informatie over ODD en CD. Op Brainwiki staat informatie voor jongeren.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.