NLD behandelen

Voor een kind met NLD bestaat de hulp, naast eventuele individuele therapie, vooral uit goede voorlichting aan ouders, leerkrachten en hulpverleners die met het kind werken. Deze voorlichting moet gericht zijn op de volgende twee basisprincipes:

  1. Realistische houding
    Tegenover het kind een realistische houding aannemen, een open oog hebben en rekening houden met zijn onvermogen
  1. Inzicht in sterke en zwakke kanten
    Een goed inzicht ontwikkelen in de sterke en zwakke kanten van het kind, gebruikmaken van zijn sterke kanten (goede verbale vaardigheden) om de ontwikkeling van de zwakke kanten te stimuleren

Voor ouders en leerkrachten is het belangrijk om te accepteren dat een kind NLD heeft en daardoor moeite heeft met bepaalde vaardigheden. Het is essentieel dat een kind voelt dat het mag zijn zoals het is. Daarvoor is het natuurlijk ook van belang dat het kind of de jongere zelf goede voorlichting en uitleg krijgt over NLD.

Naast voorlichting bestaat de behandeling van NLD ook uit ouderbegeleiding en individuele therapie. Samenwerking en overleg met school is bij de begeleiding van NLD ook een belangrijk punt.

Regelmatig is de uitkomst van het neuropsychologisch onderzoek dat specifieke cognitieve training of paramedische behandeling nodig is. Het kan dan gaan om logopedie, fysiotherapie of ergotherapie. Ook blijkt geregeld dat specifieke didactische hulp en ondersteuning gewenst en zinvol is, in de vorm van remedial teaching of huiswerkbegeleiding. Als kinderen snel en gemakkelijk afgeleid raken, kan behandeling met medicatie wellicht helpen. Hiervoor is altijd contact met een kinder- en jeugdpsychiater noodzakelijk. Behandeling van NLD kan het beste gezien worden als maatwerk, afgestemd op het kind. Omdat een kind zich door de jaren heen blijft ontwikkelen en de problemen daardoor kunnen veranderen, is het belangrijk dat de behandeling steeds weer wordt bijgesteld.

Lees verder NLD in het gezin

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.