ODD en CD vaststellen

Bij kinderen wordt voorzichtig met de diagnose gedragsstoornis omgesprongen, omdat agressief gedrag ook bij bepaalde leeftijdsfasen kan horen en een kind nog niet is uitontwikkeld. Toch moet ernstig agressief gedrag in de kinderleeftijd zeer serieus worden genomen. Dit gedrag gaat in veel gevallen niet vanzelf over. Te vaak wordt de hulpverlening pas benaderd als ‘het water al aan de lippen staat’.

Toegang tot hulp

Ouders kunnen zelf naar de gemeente stappen, of zich via de huisarts naar een kinder- en jeugdpsychiater laten verwijzen. Soms zal deze hulp moeten worden gecombineerd met een vorm van jeugdhulpverlening, met name wanneer een uithuisplaatsing wordt overwogen. De hulpverlening mag ouders niet afwijzen met het argument dat de jongere eerst gemotiveerd moet zijn. Juist dan hebben de ouders ondersteuning nodig, om zo adequaat mogelijk met het niet-gemotiveerde gedrag van hun kind om te gaan.

Diagnose

Een kinder- en jeugdpsychiater diagnosticeert een gedragsstoornis aan de hand van gesprekken met ouders en leerkrachten over de voorgeschiedenis van het kind of de jongere, en zijn eigen observaties. Het is voor ouders soms moeilijk om alleen de negatieve gedragskenmerken bij hun kind te noemen. Hun kind kan namelijk ook heel lief en aardig zijn. Het is voor de diagnose zeker van belang om ook de positieve kanten van een kind in kaart te brengen. Die kunnen een ingang bieden bij de aanpak van de problemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het stellen van een diagnose bij ODD en CD kunt u kijken bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij informatie voor ouders, voor professionals en leerkrachten.

Lees verder ODD en CD behandelen

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.