Regionale netwerken

Regio Zuid-Holland Noord

Sinds 2013 bestaat er binnen de regio Zuid-Holland Noord intensieve samenwerking tussen eerstelijnspraktijken en de medisch specialistische revalidatie op het gebied van DCD bij kinderen. De samenwerking en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het document ‘DCD werkafspraken’. Zodat kinderen met DCD in deze regio ervan op aankunnen dat zij altijd de juiste behandeling op het juiste moment krijgen. Om de werkafspraken op te vragen of meer informatie te vragen over de observatie en behandeling van kinderen met DCD in het regionale netwerk Zuid-Holland Noord kunt u bellen naar Basalt Revalidatie, afdeling Kinderrevalidatie Leiden: 071-5195 236.

Regio ‘s-Hertogenbosch

Revalidatiecentrum Tolbrug investeert al vele jaren in een intensieve samenwerking tussen medisch specialistische revalidatie, eerstelijnspraktijken, de mytylschool en externe dienstverlening in de regio. Het revalidatieteam kan desgewenst vaststellen of er sprake is van DCD en kind, ouders en de eerste lijn adviseren bij hulpvragen rondom de ontwikkeling.

Regio’s Eindhoven, Weert en Tilburg

Libra Revalidatie & Audiologie heeft zowel op de locatie Leijpark in Tilburg als op de locatie Blixembosch in Eindhoven een team gespecialiseerd in DCD, welke de kinderen uit het verzorgingsgebied op verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medische specialist ziet. Op beide locaties kan op indicatie in een multidisciplinair observatietraject breed gekeken worden naar het kind. Hierna kan geadviseerd worden om een kort revalidatietraject op het revalidatiecentrum te volgen, waarbij de eventueel betrokken perifere therapeuten op de hoogte worden gehouden van dit traject. Nadien zal aan ouders en verwijzers in een verslag het traject teruggekoppeld worden.

Er zijn verschillende groepsbehandelingen voor kinderen met DCD, waar het plannen en uitvoeren van een motorische taak en het verbeteren van het zelfbeeld door positieve ervaringen centraal staan. Hierin is ook uitgebreid aandacht voor ouderparticipatie. Tevens kan er een perifeer traject gestart worden met poliklinische bezoeken aan de revalidatiearts, waarbij deze, na toestemming van de ouders, laagdrempelig in overleg kan gaan met 1e lijns therapeuten en/of school.

In samenwerking met Balans en OC-Leijpark wordt er jaarlijks een DCD-informatie/ervaringsavond georganiseerd voor belangstellenden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen worden met secretariaatkindbb@libranet.nl (voor regio Eindhoven-Weert) of secretariaatkindlp@libranet.nl (voor regio Tilburg).

Regio Twente, Achterhoek en een deel van Salland

In deze regio bestaat een samenwerking tussen het DCD-team van Roessingh, Centrum voor revalidatie in Enschede, met eerstelijns professionals uit Twente, Achterhoek en een deel van Salland (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten, creatieve therapeuten, logopedisten, psychologen).

Er is een aantal kerndoelen: verbetering van de ketenzorg, kennisuitwisseling, consultatie van casuïstiek. Contactpersoon is Lian Holty, kinderfysiotherapeute en zorgcoördinator van het DCD-team. l.holty@roessingh.nl

Regio Limburg Noord

Rond revalidatiecentrum VieCuri in Venlo bestaat ook een regionaal netwerk.