Scroll Top

Wat als je kind geschorst of verwijderd wordt?

Als je hoort dat je kind geschorst is, of wordt verwijderd, is dat heel erg schrikken. En je vraagt je af, mag de school mijn kind zomaar schorsen? Of verwijderen? Het antwoord is in iedere casus anders. 

In dit artikel leggen we uit of en wanneer de school mag schorsen of verwijderen. Maar ook hoe je bezwaar kan maken. En hoe je kunt zorgen dat je kind onderwijs blijft krijgen, op een goede manier weer kan starten, of hoe je een andere school vindt. 

Mag de school mijn kind schorsen?

Ja, een school mág een kind in bepaalde gevallen schorsen.  Bijvoorbeeld als er sprake is geweest van agressie, of ander grensoverschrijdend gedrag. In de schoolgids moet staan wat de regels en protocollen zijn over schorsing en verwijdering. Zoek dit op, en kijk of de regels en protocollen overeenkomen met de (huidige) wettelijke regels.

In ieder geval geldt het volgende:

 • Het ‘bevoegd gezag’, oftewel het schoolbestuur moet de beslissing nemen om te schorsen (dus niet een leerkracht, IB-er, mentor of schoolleider). 
 • Het schoolbestuur moet de ouders schriftelijk informeren over de schorsing. En hun beslissing met argumenten onderbouwen. 
 • Een leerling mag voor maximaal één week worden geschorst. Ook als de school van plan is je kind te verwijderen. Of nog op zoek is naar een oplossing binnen de school.
 • Het schoolbestuur moet het aan de inspectie van het onderwijs laten weten als ze een kind schorsen.

Bronnen: Inspectie van het onderwijs, Rijksoverheid

Onze tips bij een schorsing

 • Krijg je mondeling bericht over de schorsing? Vraag dan om een schriftelijk bericht van het schoolbestuur.
 • Krijg je, in plaats van van het schoolbestuur, bericht van een mentor, IBer, of schoolleider over de schorsing? Vraag de school dan per mail om te werken volgens de wettelijke regels rondom schorsen en verwijderen en geef aan dat je graag het schriftelijke bericht van het bestuur afwacht. En neem eventueel zelf contact op met het schoolbestuur. 
 • Wordt je kind langer dan 1 week geschorst? Maak dan melding bij de inspectie en dien direct bezwaar in tegen de schorsing. 
 • Vraag om een kopie van het bericht van het schoolbestuur aan de inspectie. 
 • Maak direct bezwaar als je het niet eens bent met de reden van de schorsing, als de schorsing langer is dan een week, of wanneer de regels niet worden gevolgd. 
 • Wij adviseren om al je gesprekken (voor eigen gebruik) op te nemen,  zelf een verslag te maken van een gesprek en dit verslag naar alle betrokkenen te sturen. 
 • Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, of voldoende middelen om juridische hulp in te schakelen, is het verstandig dat te doen. Zo kun je jezelf informeren over jouw rechten en plichten, die van je kind, en die van de school. 
 • Lees voor meer algemene tips, bijvoorbeeld over hoe je gesprekken voorbereid ons artikel: Hoe organiseer je passend onderwijs?
 • Denk ook na over hoe je kind weer veilig terug kan keren naar school. Wat is daarvoor nodig? Lees daarom ook onze pagina ‘Hoe organiseer je passend Onderwijs

Mag de school mijn kind verwijderen?

Nee, dat mag niet. De school mag je kind pas verwijderen als er een andere school is die bereid is je kind in te schrijven. Niemand anders dan de ouders kan een kind op een andere school aanmelden. Dus zolang je kind niet op een andere school staat ingeschreven of is aangemeld, blijft de huidige school verantwoordelijk. Die heeft dan zorgplicht (zie hieronder ‘Hoe krijgt mijn kind dan onderwijs?‘). 

Net als bij een schorsing, moet bij verwijdering het ‘bevoegd gezag’, het schoolbestuur dus, hier een besluit over nemen. Niet een schoolleider, IBer of leerkracht. 

Onze tips bij (dreiging met) verwijdering

 • Als de school zegt dat ze je kind willen verwijderen, laat dan meteen schriftelijk weten dat je niet akkoord gaat met verwijdering of uitschrijving.
 • Vraag ook direct om het voorgenomen besluit van verwijdering van het schoolbestuur. Je kunt dan in bezwaar gaan tegen dat besluit.
 • Wij adviseren om al je gesprekken (voor eigen gebruik) op te nemen,  zelf een verslag te maken van een gesprek en dit verslag naar alle betrokkenen te sturen. 
 • Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, of voldoende middelen om juridische hulp in te schakelen, is het verstandig dat te doen. Zo kun je jezelf informeren over jouw rechten en plichten, die van je kind, en die van de school. 
 • Lees voor meer algemene tips, bijvoorbeeld over hoe je gesprekken voorbereid ons artikel: Hoe organiseer je passend onderwijs?
 • Denk ook na over hoe je kind weer veilig terug kan keren naar school. Wat is daarvoor nodig? Lees daarom ook onze pagina ‘Hoe organiseer je passend Onderwijs

Hoe krijgt mijn kind dan onderwijs?

Tijdens een schorsing heeft je kind nog steeds recht op onderwijs. De school heeft zorgplicht en is er verantwoordelijk voor dat je kind een ‘ononderbroken ontwikkeling’ kan doormaken. Dit geldt ook bij een voorgenomen verwijdering. De school heeft zorgplicht zolang je kind daar staat ingeschreven. Formeel mag een school pas uitschrijven als er een nieuwe school van inschrijving is die de zorgplicht overneemt. 

Vraag de school op welke manier zij invulling zullen blijven geven aan hun zorgplicht. Met andere woorden, vraag om werk voor thuis, online onderwijs en/of afstandsonderwijs.

Voor informatie en/of ondersteuning kun je onder andere terecht bij:

Lees ook

‘Hoe organiseer je passend onderwijs?’

Do’s en Dont’s informatie-uitwisseling ouders/school 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.