Scroll Top

Studietoelage als door beperking geen bijbaan mogelijk

Studenten die door hun beperking naast hun studie niet kunnen werken (geen bijbaantje kunnen hebben) hebben soms recht op een studietoelage. Deze individuele studietoeslag (IST) wordt betaald door de gemeente. Je vraagt hem aan bij de gemeente waar je woont. Het is geen lening maar een gift.

De individuele studietoeslag is een aanvulling op het inkomen voor studenten die het door hun beperking niet lukt om naast hun studie ook nog te werken. Een reden daarvoor kan zijn dat studeren hen door de beperking extra veel inspanning en energie kost. Dit financiële steuntje moet studenten helpen hun studie af te kunnen maken, zodat er een betere kans is op een baan.

150-300 euro per maand

Het is de bedoeling van de regering dat de toeslag in alle gemeenten hetzelfde wordt, van €150 per maand voor 18-jarigen tot €300 per maand voor 21-jarigen en ouder. Dit wordt geregeld in een nieuwe wet die binnen afzienbare tijd moet gaan gelden voor alle gemeenten. Ook moeten de regels voor toekenning overal hetzelfde worden.

De oorspronkelijk geplande ingangsdatum van 1 januari 2021 is uitgesteld. Het is de bedoeling dat de wet nu per 1 april 2022 zal worden ingevoerd. Tot die tijd kan het per gemeente verschillen hoe hoog de toeslag is.

De regering roept de gemeenten op om de hoogte van de individuele toeslag alvast gelijk te maken aan de bedragen die in de toekomstige wet beschreven staan:

LeeftijdPercentageBedrag *
21 en ouder100%€ 300
2080%€ 240
1960%€ 180
1850%€ 150

* Let op: tot de nieuwe wet ingaat, hopelijk per 1 april 2022, zijn dit adviesbedragen. Elke gemeente is vrij om te bepalen hoe hoog zij de toeslag willen maken.

Lees meer over deze geplande wet op de site van de rijksoverheid: Hoe hoog is de studietoeslag voor studenten met een medische beperking? De officiële wettekst is terug te vinden in Artikel 36b Participatiewet.

Aanvragen bij gemeente

Deze studietoelage kun je aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Meestal kun je op de website van de gemeente informatie vinden over de “individuele studietoeslag”. De toeslag valt onder de “bijzondere bijstand” dus dat kun je ook als zoekterm gebruiken. Daar zie je dan hoe je het moet aanvragen. Elke gemeente is verplicht om zo’n studietoeslag te regelen, dus als je het niet kunt vinden, vraag het na bij je gemeente.

De voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen zijn:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je hebt recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Je hebt minder dan € 6.295 aan spaargeld (er zijn regels voor wat meetelt als vermogen, en voor alleenstaande ouders en gehuwden geldt een andere grens)
  • Door een structurele medische beperking kun je tijdens je studie niets bijverdienen

Nadat je je aanvraag hebt ingestuurd kan het zijn dat de gemeente je vraagt om je situatie toe te lichten aan iemand die je aanvraag beoordeelt. Dat kan iemand van buiten de gemeente zijn, die door de gemeente is ingeschakeld.

 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.