Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Ontwikkeling van de hersenen

Bij de geboorte is het jonge deel van de hersenen nog het minst gerijpt. Dit deel bevat typisch menselijke aspecten. Het oudere deel zorgt de eerste tijd voor het besturen van de hersenen. Dit gebeurt door middel van reflexen. Dit zijn onwillekeurige bewegingen bestuurd door de hersenstam. Na verloop van tijd raken de reflexen meer op de achtergrond en is de besturing meer gericht in plaats van onwillekeurig.

Bij de ontwikkeling van de hersenen zijn er meerdere fases die elkaar opvolgen of deels overlappen. Over het algemeen zijn er drie belangrijke perioden:

  • Prenataal: ontwikkelen van basisstructuren
  • Van geboorte tot het vierde levensjaar: explosieve groei, het vormen van miljarden verbindingen van neuronen
  • Van het vijfde levensjaar tot de vroege volwassenheid: minder snelle groei, het verfijnen en uitbreiden van hersennetwerken

Gevoelige periode

Bij de normale ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel zijn er fases waarin bepaalde hersenstructuren zich ontwikkelen in een versneld tempo. Deze versnelde ontwikkeling staat ook wel bekend als de ‘gevoelige periode’.

Tijdens deze periode maken de hersenontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling grote sprongen. Hierbij gaat het om grote kwalitatieve veranderingen. Als er tijdens zo’n gevoelige periode een verstoring optreedt in een bepaald hersengebied, zijn de hersenontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling gevoeliger voor ontsporen.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?