Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Werkgeheugen

Werkgeheugen en andere stoornissen

Bij onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen bij leren zijn problemen met het werkgeheugen te beschouwen als bijverschijnsel. Problemen met het werkgeheugen leiden namelijk tot problemen met automatiseren en daardoor hebben kinderen met een slecht functionerend werkgeheugen heel vaak ook problemen met leren.

ADHD

Kinderen met ADHD hebben moeite met het verwerken van nieuwe en complexe informatie. Ze vinden het moeilijk om informatie in het geheugen te houden om een taak te voltooien.

Autismespectrumstoornissen(ASS)

Het verbaal kortetermijngeheugen is het zwakste bij kinderen met ASS. Deze kinderen vinden het moeilijk om te bepalen welke taak het eerste moet worden afgerond. Hun werkgeheugen raakt overbelast en daardoor worden taken niet goed afgerond.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een zwak visueel-ruimtelijk werkgeheugen.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een trage verwerkingssnelheid van met name talige informatie. Dit heeft te maken met een algemeen automatiseringsprobleem. De prestaties van deze kinderen nemen dan ook zichtbaar af bij meerdere taken en het werken onder druk. Kinderen met dyslexie hebben een zwak verbaal werkgeheugen, maar wel een gemiddeld visueel-ruimtelijk werkgeheugen.

Taalstoornis

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) hebben vooral meer moeite met het verbaal werkgeheugen, zoals het onthouden van woorden.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?