Scroll Top

Wat is PDD-NOS?

Dit is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified, een Engelse naam voor stoornissen die worden gerekend tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. ‘Pervasief ’ betekent (in het Latijn) doordringen. Het wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. Dat kan bij kinderen met PDD-NOS de taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, maar vooral het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te besturen. De term PDD-NOS wordt niet meer gebruikt in de medische wereld, omdat er zoveel overeenkomsten zijn met autisme dat het onderscheid niet goed te maken is. Met PDD-NOS werd vroeger een groep kinderen bedoeld die wel kenmerken heeft van het autisme, maar niet genoeg om deze diagnose te krijgen. Tegenwoordig wordt autisme op een andere manier vastgesteld en komt PDD-NOS niet meer voor in de DSM-5 (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen). Lees meer bij Wat is autisme?

Symptomen

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:
 • onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
 • weinig begrip en gebruik van non-verbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
 • het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
 • het ontbreken van wederkerigheid in het contact
 • een eenzame, gesloten indruk te maken
 • zich angstig te tonen voor veranderingen
 • fanatiek vast te houden aan bepaalde routines
 • zich koppig en driftig te uiten (ingegeven door angst)
 • een eenzijdige belangstelling te tonen
 • rigide en dwangmatige gedragspatronen te ontwikkelen
 • overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
 • of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen
 • een trage taalontwikkeling
 • eigenaardig, ouwelijk taalgebruik
 • taal in alle gevallen letterlijk te nemen
 • een onhandige, stijve motoriek
Kinderen met PDD-NOS kunnen onderling sterk verschillen in de ernst van de kernproblemen en het aantal en de ernst van de bijkomende problemen. De problemen uiten zich verschillend per leeftijd en worden groter naarmate het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren.

Gevolgen

Kinderen met PDD-NOS ervaren de wereld anders dan het gemiddelde kind en tonen behoefte aan een grote mate van voorspelbaarheid en zekerheid. Ze houden zich bij voorkeur vast aan bekende regels en patronen en zijn weinig flexibel in de aanpassing aan veranderende omstandigheden. Driftbuien en angsten komen bij hen meer dan gemiddeld voor. Dit kan een gezonde emotionele ontwikkeling in de weg staan.

Gezin en school

Kinderen met PDD-NOS vragen om een gestructureerde, voorspelbare omgeving. Soms draait ongemerkt het hele gezinsleven om het kind met PDD-NOS. Dit kan problemen geven met de broertjes en zusjes. Ouders krijgen soms het verwijt dat ze hun kinderen te veel beschermen. Dit is meestal niet terecht en pijnlijk voor de ouders. Omdat ook in het onderwijs de problemen van deze kinderen vaak slecht worden begrepen, functioneren zij dikwijls onder hun intelligentieniveau. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met onze Advieslijn door te bellen of het contactformulier in te vullen. Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.