Scroll Top

Wat is selectief mutisme?

Algemeen

Als ouder wil je niks liever dan dat het goed gaat met je kind. Wanneer je kind tegen problemen aanloopt, het moeilijk heeft en aan het worstelen is, wil je je kind helpen. Je wilt handvaten om je kind te ondersteunen maar je wilt ook graag antwoorden en verklaringen voor zijn of haar gedrag. Niet alleen thuis maar ook op school. Het is belangrijk om jezelf als ouder goed te informeren over wat mogelijke oorzaken van bepaald gedrag kunnen zijn en hoe je hiermee om kunt gaan. Klik hier om meer te lezen over wat er zit achter moeilijk gedrag. Soms is er echter sprake van een ontwikkelingsprobleem/angsttoornis als Selectief Mutisme.

Wat is selectief mutisme?

Selectief mutisme betekent dat een kind wel kán praten, maar dit in bepaalde situaties, bijvoorbeeld op school, niet of weinig doet. Selectief Mutisme wordt vaak omschreven als een taal-spraak problematiek maar dit is het niet. Het Selectief Mutisme is een angststoornis. Het kind wil wel praten maar kan het niet omdat het voelt alsof de mond op slot zit. Luister anders ook naar de Spotify podcast “Wat is Selectief Mutisme met Eustache Sollman“.

Kenmerken en symptomen

De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is het meest gebruikte classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Het biedt een geclusterde beschrijving van alle stoornissen op basis van symptomen. Lees hierover meer op onze pagina ‘ Wat is de DSM (diagnostic an Statistical Manual of Mental Disorders)‘ Selectief Mutisme wordt binnen de DSM geclassificeerd als angsstoornis. Of er sprake is van Selectief Mutisme wordt vastgesteld door onderstaande kenmerken en symptomen. Je hoeft je niet onmiddellijk zorgen te maken wanneer je jouw kind in enkele symptomen herkent. De kenmerken alleen zijn onvoldoende om de diagnose Selectief Mutisme te stellen. Het is dan ook raadzaam om zelf geen conclusies te trekken, maar een specialist in te schakelen die de diagnose Selectief Mutisme al dan niet vaststelt bij jouw kind.
  1. Consistent niet spreken in sociale stuaties waarin dit wel wordt verwacht (zoals op school) ondanks dat het kind in andere situaties wel spreekt.
  2. Het niet spreken interfereert met de prestaties op school, opleiding of werk, of in de sociale communicatie.
  3. De duur van het niet spreken bedraagt minstens één maand (en is niet beperkt tot de eerste maand op school.
  4. Het niet spreken kan niet worden toegeschreven aan een gebrek aan kennis van – of vertrouwdheid met – de in de sociale situatie gesproken taal.
  5. De symptomen kunnen niet worden verklaard door een communicatieve stoornis (bijvoorbeeld een stoornis in de spraakvloeiendheid) en treden niet uitsluitend op in de beloop van de autismespectrumstoornis, schizofrenie of een andere psychotische stoornis (ontwikkelingsproblematiek).

Meer weten

Heb je vragen of zorgen over je kind met Selectief Mutisme, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Klik op de volgende link voor het gehele Dossier Selectief Mutisme  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat Selectief Mutisme is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..

Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben. Luister hier de Spotify podcast ‘Het gesprek aan de keukentafel’  ‘Een gesprek over Selectief Mutisme met Eustache Sollman. Auteur van ‘Breek de stilte’ en ‘lekkere kletskoppen’.’

Meer informatie

Informatie over het boek ‘Breek de stilte, over selectief mutisme en extreme verlegenheid bij kinderen’. Tevens zijn hier meerdere artikelen te downloaden en kan aangemeld worden voor webinars/lezingen over selectief mutisme. De site van de Nederlandse oudervereniging van en voor ouders met kinderen die selectief mutisme hebben. Na het succes van Breek de stilte, kon een 2e boek van Eustache Sollman niet uitblijven. Een boek voor en over kinderen met selectief mutisme: Lekkere kletskoppen?! Een zeer uitgebreide site van de stichting Behandeling Selectief Mutisme. Met informatie over de behandeling ‘spreekt voor zich’, maar ook veel tips voor ouders en leraren. Tevens informatie over verschillende boeken en bijvoorbeeld een spreekbeurt geven over selectief mutisme. Het behandelprotocol ‘Praten op school, een kwestie van doen’ is ontwikkeld door kinderpsychiatrisch centrum de Bascule in Amsterdam, tegenwoordig opererend onder de naam Levvel. Op deze site vind je ook informatie over lopende onderzoeken naar Selectief Mutisme. De site van de Vlaamse Vereniging Selectief Mutisme. Hierop is uitgebreide informatie te vinden. Zij organiseren regelmatig ontmoetings- en studiedagen en ook zomerkampen voor kinderen en jongeren met Selectief Mutisme. Ook hebben ze een handig overzicht naar sites over Selectief Mutisme in andere landen en dus andere talen.

Wat doen wij voor jou? Bekijk dit filmpje en word ook lid!

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.