Scroll Top

Opvoeden met NLD

Een kind met NLD heeft van nature weerstand tegen het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Dit belemmert de ontwikkeling. Bij NLD nemen de problemen daardoor toe naarmate het kind ouder wordt. Het kind groeit als het ware in de stoornis. Wat je vaak ziet bij kinderen met NLD is dat zij zich op school zoveel mogelijk proberen aan te passen, waardoor ze de hele dag op hun tenen lopen. Thuis komt dan de opgebouwde spanning eruit. Dat kan uiteraard de nodige boosheid en driftbuien opleveren. Dit vraagt veel van de ouders en van eventuele broertjes en zusjes.

Dagen structureren

Omdat kinderen met NLD een gebrek aan overzicht hebben en gebrekkige planningsvaardigheden, kan het helpen om de dag vóór te structureren en in vaste delen op te breken. Een planbord of dagritmekaarten kunnen daarbij helpen. Ook kan een agenda, al dan niet elektronisch, handig zijn.Probeer ook tijdens het weekend of vakanties zoveel mogelijk hetzelfde ritme aan te houden als op een gewone doordeweekse dag. Alledaagse activiteiten als knutselen, aankleden, met mes en vork eten, buiten de weg vinden, spelen met vriendjes, huiswerk maken; het kunnen voor kinderen met NLD ware obstakels zijn. Je kunt als ouder je kind helpen door te weten wat zijn zwakke, maar ook zeker zijn sterke punten zijn. Probeer naar situaties te kijken door de bril van je kind. Begeleid je kind méér in de taken die je hem geeft en wees geduldig. Bedenk voortdurend: wat vraagt dit van mijn kind? Kan hij dit zelf al of moet ik hem nog ondersteunen? Er zijn natuurlijk ook verschillende therapeuten die daarbij kunnen helpen: de logopedist, de fysiotherapeut of de ergotherapeut. [link naar balans pagina wie doet wat in de zorg] Een kinder- en jeugdneuropsycholoog is er in gespecialiseerd om samen met kinderen en jongeren, en hun ouders en leerkrachten uit te zoeken hoe de informatieverwerking verloopt. Met deze kennis lukt het vaak beter om te begrijpen waarom het kind zich in verschillende omstandigheden wisselend gedraagt. Waarom het zich in de ene situatie prettig voelt en op bepaalde taken prima presteert, terwijl het in een andere context reageert met boosheid, weigering, (faal)angst en onzekerheid of verdriet. [link naar balans pagina, wat zit er achter moeilijk gedrag]

Waar help je je kind nog meer mee?

Door gebrekkige waarneming van het kind is de omgeving voor hem zeer onvoorspelbaar. Daarom zijn voorspelbaarheid en structuur basisvoorwaarden voor het functioneren van een kind met NLD. Er zijn allerlei manieren om voorspelbaarheid en structuur te vergroten zoals, werken met:
  • vaste tijden;
  • vaste plekken;
  • vaste procedures;
  • agenda
  • kalender
  • roosters
  • schema’s
  • gele briefjes
  • kleurcodes
Het kan fijn zijn voor je kind om te weten dat hij niet de enige is met NLD. En om te zien hoe andere kinderen/jongeren hiermee omgaan. Er is een speciale website voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar oud met NLD. Opgericht door jongeren die zelf NLD hebben. Ook voor jezelf kan het fijn zijn om nog meer te weten over NLD. Je kunt dan het boek: ‘mijn kind heeft NLD’ lezen. Daarin worden op heldere en toegankelijke manier de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen geschetst. Je kunt ook het filmpje bekijken op youtube met uitleg over NLD.

Meer weten?

Heb je vragen of zorgen over je kind met NLD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn. Klik op de volgende link voor het gehele NLD Dossier  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat NLD is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer.. Ook kun je kijken op Het NLD-Plan, gemaakt door ervaringsdeskundige jongeren. Met goede informatie, tips en ervaringsverhalen.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.