Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Week tegen Kindermishandeling: zijn signalen altijd wel dat wat je ziet?

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling.

21 november 2019

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem.

Balans ziet veel oproepen aan (onderwijs-) professionals, om goed te letten op signalen  van (mogelijke) kindermishandeling. En deze vervolgens ook te melden.

Veilig Thuis geeft aan dat er in het onderwijs sprake is van onderrapportage en dat er veel meer ‘gemeld’ moet worden. Analyse is nodig of gedrag wordt geïnitieerd door iets op school of inderdaad voorkomt door problemen in de thuissituatie.

Het is goed te beseffen, dat een Veilig Thuis melding een enorme impact heeft op het leven van een kind en zijn/haar gezin.

Natuurlijk staat de veiligheid van kinderen voorop. Maar gedrag is altijd context afhankelijk. De professional moet zich zelf altijd de vraag stellen is dat wat je ziet ook dat wat er aan de hand is op school.

(on-)veiligheid

Door deze omstandigheden kunnen kinderen zich zeer onveilig voelen, ook op andere plaatsen dan thuis. En vanuit het gevoel van onveiligheid en niet begrepen worden, gedrag gaan vertonen dat kan worden gezien als een signaal van (mogelijke) kindermishandeling.

Daarom moet heel zorgvuldig worden omgegaan met deze maatregel. En moet ook (eerst) worden gekeken welke mogelijke oorzaken er eventueel nog zouden kunnen zijn voor het gedrag van een  kind op school en/of thuis alvorens wordt overgegaan tot het doen van een melding bij Veilig Thuis.

Want als het thuis veilig is, moet het daar vooral veilig blijven en moet er gewerkt worden aan de veiligheid van het kind op andere plaatsen dan thuis.

Balans krijgt sinds zij het Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen hebben geopend, veel reacties van ouders waarvan de kinderen onvoldoende ondersteuning op school ontvangen en/of die zich onveilig voelen op school en die te maken krijgen met een VT melding.

Gezinnen melden dat zij dit als zeer traumatiserend ervaren. Ouders vragen hulp voor hun kind en komen ongewild in een drangtraject, dat zij niet hebben kunnen voorzien en waar ze zelfs als de situatie ten goede is gekeerd jarenlang traumatiserende ervaringen aan over houden.

Zorgvuldigheid geboden

Conclusie: kijk dus altijd eerst naar de achtergrond van het gedrag in de situatie (resp. op school of elders) voordat je een oordeel velt.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?