Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Autisme behandelen

Er bestaat geen behandeling om een autismespectrumstoornis (ASS) te genezen. Er zijn wel manieren om negatieve gevolgen te verminderen. Wanneer je kind de diagnose autisme krijgt, zal de GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist of (kinder- en jeugd)psychiater met jullie bespreken welke ondersteuning en begeleiding het meest passend is.

Zorg op maat

Deze ondersteuning moet passen bij de persoonlijke situatie en bij de zwakke en sterke kanten van jullie gezin. Ieder kind met autisme is tenslotte anders en verdient zorg op maat. Te denken valt aan begeleiding op school, gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, oudergesprekken en opvoedondersteuning. Er bestaat geen medicijn voor autisme, maar in sommige gevallen kan medicatie nodig zijn om bijkomende problemen zoals angst, depressie, concentratieproblemen of agressie te verminderen.

Begeleiden

Het is belangrijk om op tijd de juiste ondersteuning aan te bieden op het gebied van zorg en onderwijs. Zodat alle potentiële aspecten van je kind volledig tot bloei kunnen komen. Lees daarom ook onze pagina’s over opvoeden met autisme en omgaan met autisme in het onderwijs.

Meer informatie?

Heb je vragen of zorgen over je kind, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige over praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?