Scroll Top

Hoogbegaafdheid vaststellen

Wanneer je vermoedt dat je kind hoogbegaafd is, kan het zinvol zijn dat te laten onderzoeken. Wanneer je (zeker) weet of er wel of geen sprake is van hoogbegaafdheid, kun je hiermee rekening houden bij de begeleiding van je kind. ook kan het ervoor zorgen dat het onderwijs wordt aangepast. Ook kan het voor je kind zelf fijn zijn te weten wat er achter zijn of haar gevoelens en mogelijke problemen zit.

Welke testen zijn er?

Er zijn verschillende soorten IQ testen. De meest bekende en gebruikte zijn: De Commissie Testaangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen (COTAN) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische tests die in Nederland beschikbaar zijn.

Wel of niet testen?

De uitslag van een IQ-test zegt niet alles. Soms kan een kind lager scoren omdat hij niet goed in zijn vel zit, gespannen is of onder presteert. Soms vindt een kind de test niet interessant en scoort daardoor lager. En soms conformeert het kind zich niet aan een test omdat het zijn belevingswereld niet prikkelt. Ook zit er behoorlijk wat verschil tussen psychologische testmethodes en de interpretaties van de resultaten. Uitslagen kunnen per methode verschillen. Vaak wordt dan ook informatie uit andere bronnen meegewogen bij het beoordelen van de testresultaten. Zoals informatie van ouders, verzorgers, maar ook het consultatiebureau, de kinderopvang of de school. Deze informatie moet overigens via jou als ouder en met jouw toestemming worden opgevraagd. Nog meer informatie om je te helpen besluiten of je er goed aan doet om een IQ test te doen, kun je lezen op onder andere de website van het kenniscentrum voor makkelijk lerenden  , of op de website van Pharos  .

Door wie?

Het is belangrijk dat je kiest voor een tester die specifieke, aantoonbare kennis en ervaring heeft met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen vertonen namelijk nogal eens gedrag dat zich ook bij andere problematieken kan manifesteren (bijvoorbeeld druk gedrag, stil en teruggetrokken gedrag en boosheid komt ook voor bij autisme of ADHD). Er worden nogal eens misdiagnoses gesteld, je leest hierover meer op de pagina ” misdiagnoses bij hoogbegaafdheid“. Het is goed om je hiervan bewust te zijn, hoewel er natuurlijk sprake kan zijn van een ontwikkelingsprobleem naast of in plaats van hoogbegaafdheid. Ga gerust eerst een gesprek aan om te kijken of jijzelf en je kind een klik hebben met de tester. Want je kind moet zich tijdens de test op zijn gemak voelen. Als je twijfelt of er sprake is van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsprobleem zoals autisme of ADHD, kies dan een tester die ook daarnaar kan kijken.

Kosten

De kosten voor een onderzoek naar hoogbegaafdheid kunnen worden vergoed door de gemeente. De gemeente heeft vaak contracten met een aantal vaste zorgverleners waar je uit kunt kiezen. Wanneer  je kiest voor een tester waar de gemeente geen contract mee heeft, kun je eventueel een PGB aanvragen. Je moet dan onder andere aantonen dat het aanbod van de gemeente niet passend is. Het is dan handig als je een verwijzing hebt van de huisarts. Lees hierover meer op onze pagina [Hulp vanuit de Jeugdwet]

Ontkenning

Soms wordt ontkend dat een kind hoogbegaafd is. Zelfs wanneer er een onderzoeksrapport is waarin dit is vastgesteld. Er blijft dan ingezet worden op het reguleren van gedrag, zonder dat het onderwijs wordt aangepast op de behoeften van het kind (topdown, compact en verrijkt). Deze aanpak voldoet niet aan de basisbehoeften van het kind en zal dus ook niet het gewenste effect hebben. Zorg er dus altijd voor dat het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van je kind. In ons artikel [tips voor ouders bij het organiseren van passend onderwijs] lees je hoe je dit kunt aanpakken.

Meer informatie?

Klik hier voor ons hele dossier over hoogbegaafdheid. In dit dossier lees je meer over vaststellen van hoogbegaafdheid, begeleiding bij hoogbegaafdheid, omgaan met hoogbegaafdheid in het onderwijs, omgaan met hoogbegaafdheid thuis en misdiagnoses bij hoogbegaafdheid. Meer over hoogbegaafdheid lees je op de website van het kenniscentrum makkelijk lerenden . Heb je vragen of zorgen over je hoogbegaafde kind, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige over praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.